Logopedie

Logopedie

Ik ben Stefanie Vandierendonck en hier werkzaam als logopediste. In de praktijk behandel ik zowel kinderen als volwassenen met taalstoornissen, articulatiestoornissen, leerproblemen, afwijkende mondgewoonten, stemstoornissen en spraak- en taalstoornissen.

De therapie kan zowel in de praktijk als op school plaatsvinden.

Contact:

logopedie@praktijkdegordel.be

GSM: 0474/46 97 38


In de praktijk kunnen zowel kinderen als volwassenen bij mij terecht met de volgende PROBLEMEN / STOORNISSEN:

ARTICULATIESTOORNISSEN:
het niet of verkeerd uitspreken van één of meerdere klanken. Bijvoorbeeld het niet kunnen uitspreken van de /r/ of het verkeerd uitspreken van de /s/ (“lispelen”).

TAALSTOORNISSEN:
de taalontwikkeling verloopt vertraagd of gestoord (dysfasie): dit kan tot uiting komen in bijvoorbeeld een beperktere woordenschat, moeilijkheden met het vormen van correcte zinnen, verkeerde vorming van meervouden, werkwoordsvervoeging, enz.

een normaal IQ en een normaal gehoor zijn een voorwaarde voor het opstarten van logopedische taaltherapie.

LEERPROBLEMEN:
problemen met het lezen (dyslexie), schrijven/spelling (dysorthografie) of rekenen (dyscalculie).

AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN / MYOFUNCTIONELE STOORNISSEN:
Bijvoorbeeld: duimzuigen, habitueel ademen door de mond, tongpersen en een verkeerde tongplaatsing in rust of afwijkend slikgedrag. Vaak is er ook een orthodontische behandeling nodig, maar deze heeft slechts ten volle nut als de bovenstaande problemen ook weggewerkt worden door middel van logopedie.

STEMSTOORNISSEN:
Stemstoornissen kunnen organisch (de NKO-arts stelt een letsel vast aan het stemapparaat, bijvoorbeeld stembandknobbels) of functioneel (bijvoorbeeld stemmisbruik) zijn. Het meest voorkomende symptoom bij stemproblemen is heesheid.


AANMELDING

U kunt een eerste afspraak vastleggen telefonisch of via mail. Tijdens het eerste gesprek worden de logopedische problemen samen besproken. Daarna volgt een uitgebreid onderzoek en de bespreking van de resultaten. Zo kunnen we zien of logopedie al dan niet nodig is. Soms is een aanvullend onderzoek van het gehoor bij de NKO-arts en een IQ-onderzoek bij de psycholoog noodzakelijk voor het opstarten van therapie.


ANDERE DIENSTEN:

STUDIEBEGELEIDING:
Hierbij kan er hulp geboden worden bij het leren leren of kan er inhoudelijk hulp worden geboden.

TYP 10 (TYPLESSEN):

typlessen

Typlessen in kleine groepjes of individueel die geheel anders worden aangebracht dan de traditionele typlessen. Je leert blind typen op een speelse en leuke manier zonder tijdsdruk(!). De lessen zijn bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar (ook bij handvaardigheidsproblemen, dyslexie, ADD, DCD, ADHD, …).

De cursus bestaat uit 10 lessen van 1 uur, meestal verspreid over 10 weken.

Het startmoment van de cursus wordt onderling afgesproken.

Voor meer vrijblijvende informatie, aarzel zeker niet om mij te contacteren.


BEHANDELING:

Als er uit de testresultaten blijkt dat logopedische behandeling is aangewezen, bespreken we samen welke momenten het best schikken en proberen we zo snel als mogelijk op te starten.
De therapieën gaan wekelijks door volgens vaste afspraken, per half uur of per uur met een frequentie van één of meerdere keren per week.

De therapie kan doorgaan in de praktijk of op school. Indien een afspraak niet kan doorgaan, gelieve mij dit dan aub minstens 24 uur op voorhand te laten weten. Ook bij behandelingen op school vraag ik u me te verwittigen bij afwezigheid. Indien u tijdig verwittigt, wordt de behandeling niet aangerekend. Bij onverwittigde afwezigheid wordt de therapiesessie wel aangerekend.

Ook tijdens de schoolvakanties is het aangewezen om de logopedie zo veel als mogelijk verder te zetten in functie van de effectiviteit en continuïteit van de therapie. De dagen en tijdstippen kunnen dan uiteraard wel worden aangepast.

De betaling gebeurt altijd op het einde van de maand via overschrijving of contante betaling. Indien er terugbetaling is via de mutualiteit ontvangt u na betaling het getuigschrift (blauwe briefje).


BIJKOMENDE GEGEVENS + TARIEVEN

RIZIV- nummer: 1/5/89614/49/801
Ondernemingsnummer: BE0831.817.659

Adres Vestigingseenheid: Stadenstraat 37,8610 Zarren
Telefoonnummer: 0474/46.97.38
E-mail: stefanie@praktijkdegordel.be

Adres maatschappelijke zetel: Bruggestraat 167a, 8820 Torhout
Rechtsvorm: éénmanszaak
Beroepsverzekering: Bourdeau BVBA, Vrijheidsplein 2, 8600 Diksmuide
Lid van de beroepsvereniging VVL (Vlaamse Verenginging voor Logopedisten)
Ik ben een geconventioneerde logopediste en volg dus de wettelijk vastgelegde tarieven van het riziv.

In de meeste gevallen krijgt u 75% terugbetaald van uw ziekenfonds, wat neerkomt op € 5,50 remgeld (= eigen opleg) per half uur.

Indien u verhoogde tegemoetkoming geniet (eenoudergezinnen, WIGW: weduwen en weduwnaars, invaliditeit, gepensioneerden, wezen, …) krijgt u zelfs 90 % terugbetaald, wat neerkomt op € 2 remgeld per half uur.

Soms kan er ook aanspraak gedaan worden op uw aanvullende verzekering.

In overeenstemming met artikel 17 van wet van 8 december 1992 is op alle gegevens die met uw logopedist worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.


LOGOPEDIE 
is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg. De logopedie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.

De logopedist geeft in de eerste plaats behandeling (therapie) na een grondig onderzoek. Zo ’n behandeling heeft tot doel stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen.


Contact:

logopedie@praktijkdegordel.be

GSM: 0474/46 97 38