Psychologie

Psychologie

Ik ben Freya Goudesaboos, een psycholoog uit Houthulst die graag vlotte en toegankelijke hulp wil aanbieden. Daarom kom je bij mij niet op een lange wachtlijst terecht, maar kan je vrij snel een eerste consult inplannen, en dit zowel in de praktijk als bij u thuis. Ik bied consulten aan voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast kunnen kinderen (tot 12 jaar) bij mij terecht voor een intelligentietest, wat soms vereist is voor de terugbetaling van logopedie.

Hoe ga ik te werk?

Bij een eerste consult luister ik zeer aandachtig naar jouw hulpvraag. In zo’n gesprek is het belangrijk dat je open kan vertellen over je gevoelens, gedachten en ervaringen. We maken ruimte voor zaken die spaak lopen, maar eveneens voor jouw krachten en sterktes. Eventuele tips en gedragsoefeningen kunnen dan al meegegeven worden, maar vaak is hier meer tijd voor nodig. 

Na deze eerste ontmoeting beslist u zelf of u verdere consulten wenst. Je goed voelen bij je psycholoog is erg belangrijk om de verdere begeleiding succesvol te laten verlopen. 

Samen focussen we ons op het inzicht bieden in wat je voelt, denkt en doet. Dit inzicht kan je helpen bij het beter begrijpen van je gevoelens en de keuzes die je maakt. Alles wat besproken wordt, blijft onder ons. Relevante informatie wordt enkel gedeeld met andere hulpverleners indien jij hier toestemming voor geeft.

Bij mij kan je terecht voor:

 • Stress en burn-out
 • Depressieve gevoelens, gevoelens van lusteloosheid 
 • Piekeren en besluiteloosheid
 • Diverse angstproblemen (bv. faalangst, fobieën, paniekklachten enz.)
 • Verlieservaringen, rouwen
 • Relationele problemen
 • Sociale problemen (zelfvertrouwen, assertiviteit, pesten enz.)
 • Zingevings- en identiteitsvragen (Wie ben ik? Wat wil ik bereiken?…)
 • Problemen op school 
 • Perfectionisme
 • Autisme
 • ADD en ADHD
 • Eet- en gewichtsgerelateerde problemen
 • Hooggevoeligheid
 • Intelligentietesten 

Ik heb ervaring:

 • bij het psychologisch begeleiden van mensen in een psychiatrisch ziekenhuis met een focus op problemen met de stemming (bv. depressie), angst (bv. paniekaanvallen) en persoonlijkheid (bv. borderline).
 • met het psychologisch ondersteunen van kinderen, jongeren en hun steunfiguren aan huis; zowel kortdurende begeleiding bij crisissituaties als langdurige begeleidingstrajecten.
 • in het opvolgen van middelbare scholieren in het buitengewoon onderwijs, in het bijzonder jongeren met autisme en gedrags-, sociale- en emotionele moeilijkheden.

Opleidingen:

 • Master in de klinische psychologie (Universiteit Gent)
 • Diverse vormingen en bijscholingen omtrent ADHD, autismespectrumstoornis, gedragsproblemen, angsten, depressie, burn-out, …

Tarieven en betaalmogelijkheden:

€ 60 in de Gordel
€ 75 bij u thuis


50 à 60 minuten


Betaling contant of
via Payconiq app

Soms is een sessie in de praktijkruimte beter omdat het een plaats wordt waar je alles in vertrouwen kan delen, een plaats los van je thuis. 

Het voordeel van een consult bij u thuis is dat u zich misschien comfortabeler voelt in uw vertrouwde omgeving.

Eventueel krijgt u een deel van een psychologisch consult terugbetaald door uw ziekenfonds. Via de volgende link vindt u de regeling per ziekenfonds: https://cdn.nimbu.io/s/csxg2ov/assets/Visual%20vergelijking%20terugbetaling%20-%20algemeen%202020.pdf 

IQ-test (intelligentietest):

IQ-test: Ik maak gebruik van de RAKIT-2 (Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentietest 2), een test die geschikt is voor kinderen van 4 t.e.m. 12 jaar. De test is modern van opzet, zeer gevarieerd en vrijwel ieder onderdeel bestaat uit een vrij groot aantal vragen, waardoor uw kind sneller het gevoel krijgt ‘goed’ te presteren dan bij andere intelligentietesten. Dit kan helpen om eventuele faalangst te verminderen.

U heeft keuze tussen:

€ 110 voor een verkorte testafname. De testafname duurt ongeveer 45 à 75 minuten. Nadien krijgt u een rapport met de resultaten en een totaal IQ-cijfer, wat erkend is voor de terugbetaling van logopedie. Het rapport zelf bevat geen extra toelichtingen.

€ 170 voor een complete testafname. Dit duurt ongeveer 90 à 150 minuten (eventueel kan dit opgesplitst worden in 2 afnamemomenten). We interpreteren de resultaten van uw kind op de verschillende onderdelen (subtesten) en geven een onderbouwde toelichting, zowel in een schriftelijk rapport als in een mondelinge nabespreking.

Enkele ziekenfondsen betalen een deel van de IQ-testafname terug (soms valt dit ook onder een psychologisch consult). Het is aangewezen om hiernaar te informeren.

Wat moet u doen indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak?

Gelieve uw afspraak tijdig te annuleren indien u niet aanwezig kan zijn. Dit kan enkel telefonisch, tenminste 48 uur op voorhand. Indien u niet tijdig annuleert, wordt een bedrag van 35 euro aangerekend.

Contact en bijkomende info:

0456 32 75 11
psycholoogfreya@outlook.com

Indien de telefoon – bijvoorbeeld tijdens sessies – niet wordt opgenomen kunt u een boodschap nalaten en wordt u zo snel mogelijk telefonisch gecontacteerd.

Consultaties zijn enkel op afspraak en kunnen van maandag tot en met zaterdag, overdag en op sommige dagen ook ’s avonds.

KBO-nummer: 0759 624 222

Vestigingseenheid: Stadenstraat 37, 8610 Zarren
Rechtsvorm: éénmanszaak

Erkend klinisch psycholoog door het Agentschap Zorg & Gezondheid 

Visumnummer FOD: 313315